Ευκαιρίες Καριέρας

Μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης της εταιρίας μας οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Πιστεύουμε στη δημιουργία ευκαιριών, την αξιοποίηση ταλέντων, την ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού η οποία προσανατολίζεται σε άτομα με όρεξη και πρωτοποριακές ιδέες. Βασική μας αρχή είναι η διασφάλιση ενός αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας και αντικειμενικότητας. Μέσα από σκληρή δουλειά, ακολουθώντας το δρόμο προς την ηγεσία, οι άνθρωποί μας, αναλαμβάνουν ευθύνες, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και παίρνουν αποφάσεις, έτσι ώστε να ανακαλύπτουν και να αξιοποιούν καθημερινά τις δυνατότητές τους.

Αν επιθυμείς να εργασθείς σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον με άριστες συνθήκες εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές καριέρας, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cv@zouboulakis.gr

Παρακάτω θα βρείτε νέα ανοίγματα θέσεων εργασίας.

Νέες Θέσεις Εργασίας

 

1) PROJECT  MANAGER

Η εταιρεία μας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα το Περιστέρι - Αττικής επιθυμεί να προσλάβει άτομο για την Δ/νση υλοποίησης έργων (project) της επιχείρησης.

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Προετοιμασία και υλοποίηση έργων (Project)
 • Εκπόνηση & παρακολούθηση προσφορών σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου
 • Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων
 • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού και εσωτερικού για παραγγελίες

 Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου

 • Επιθυμητό Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής – Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
 • Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Δεξιότητες πώλησης
 • Ευελιξία και υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης κρίσεων
 • Αυστηρός προσανατολισμός στον στόχο και στην επίτευξη του αποτελέσματος
 • Διαπροσωπικά προσόντα, διπλωματία και ικανότητα πειθούς κατά τη διαπραγμάτευση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 Αναμένουμε τα βιογραφικά σας (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@zouboulakis.gr (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΥΛ.21) 

 

 

2) Διοικητικός Υπάλληλος για το Τμήμα Διαγωνισμών / Προσφορών

 H εταιρεία μας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ με έδρα το Περιστέρι – Αττικής επιθυμεί να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος δημόσιων διαγωνισμών.

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Τήρηση και ενημέρωση των αρχείων επί των εντύπων, εγγράφων και διαδικασιών
 • Προετοιμασία των οικονομικών και τεχνικών φακέλων των διαγωνισμών
 • Συγκέντρωση και προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων & δικαιολογητικών
 • Σύνταξη και υποβολή οικονομικών και τεχνικών προσφορών
 • Τήρηση των ισχυόντων διαδικασιών ISO του συστήματος ποιότητας

 Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου

 • Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Άριστη γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Καλή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Γνώση του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών – ΕΣΗΔΗΣ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα οδήγησης

Αναμένουμε τα βιογραφικά σας (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  cv@zouboulakis.gr (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΔΥ.20)


Επικοινωνία

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ (bot), τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο!

Βρείτε μας στο χάρτη