Ευκαιρίες Καριέρας

Μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης της εταιρίας μας οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Πιστεύουμε στη δημιουργία ευκαιριών, την αξιοποίηση ταλέντων, την ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού η οποία προσανατολίζεται σε άτομα με όρεξη και πρωτοποριακές ιδέες. Βασική μας αρχή είναι η διασφάλιση ενός αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας και αντικειμενικότητας. Μέσα από σκληρή δουλειά, ακολουθώντας το δρόμο προς την ηγεσία, οι άνθρωποί μας, αναλαμβάνουν ευθύνες, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και παίρνουν αποφάσεις, έτσι ώστε να ανακαλύπτουν και να αξιοποιούν καθημερινά τις δυνατότητές τους.

Αν επιθυμείς να εργασθείς σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον με άριστες συνθήκες εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές καριέρας, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cv@zouboulakis.gr

Παρακάτω θα βρείτε νέα ανοίγματα θέσεων εργασίας.

Νέες Θέσεις Εργασίας

 

1) Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος 

Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα το Περιστέρι - Αττικής επιθυμεί να προσλάβει Προϊστάμενο για το Τεχνικό Τμήμα.  

Αρμοδιότητες Θέσης:  

 • Οργάνωση και διοίκηση εργαζομένων τεχνικού τμήματος – τμήματος διαγωνισμών 
 • Σχεδιασμός, έλεγχος και επίβλεψη υλοποίησης τεχνικών λύσεων 
 • Επίλυση προβλημάτων και ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων 
 • Εξυπηρέτηση πελατών για τεχνικά θέματα  
 • Σύνταξη και έλεγχος τεχνικοοικονομικών προτάσεων και προσφορών 
 • Εύρεση νέων προϊόντων και λύσεων, επικοινωνία και συναντήσεις με προμηθευτές 

 

 

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου  

 • Πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικής ή αντίστοιχης Σχολής   
 • Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά 
 • Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 • Επιθυμητή γνώση διαδικασίας ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίου 
 • Απαραίτητη εμπειρία στη διοίκηση ομάδων έργου 

Αποστείλατε βιογραφικό (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@zouboulakis.gr   (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΠΤ.22  

 

 

2) PreSales Engineer

Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα το Περιστέρι - Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν έμπειρο συνεργάτη (PreSales Engineer) για τη Δ/νση Διαγωνισμών της επιχείρησης.

Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Προετοιμασία και υλοποίηση έργων (Project).
 • Αποδελτίωση και ανάλυση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών διαγωνισμών Δημοσίου.
 • Εύρεση και σύνταξη τεχνικών λύσεων.
 • Ανάπτυξη δικτύου προμηθευτών & συνεργατών (εσωτερικού – εξωτερικού).
 • Οργάνωση, προετοιμασία & παρακολούθηση προσφορών σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου.
 • Εύρεση καινοτόμων νεών ειδών στο εξωτερικό.
 • Συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών για την έγκαιρη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ολοκλήρωση των έργων.

 

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής ή άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής Πληροφορικής.
 • Απαραίτητη γνώση σε ΙΤ systems
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις από μεγάλους οίκους τεχνολογίας
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
 • Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Δεξιότητες πώλησης
 • Ευελιξία και υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης κρίσεων
 • Αυστηρός προσανατολισμός στο στόχο και στην επίτευξη του αποτελέσματος
 • Διαπροσωπικά προσόντα, διπλωματία και ικανότητα πειθούς κατά τη διαπραγμάτευση
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε θέση Presales Engineer δημόσιου τομέα.

Αναμένουμε τα βιογραφικά σας (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@zouboulakis.gr (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: IT.21)                  

 

 

3) Product Manager

Η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. με έδρα το Περιστέρι - Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν έμπειρο συνεργάτη (PreSales Engineer) για τη Δ/νση Διαγωνισμών της επιχείρησης.

 Αρμοδιότητες Θέσης:

 • Προετοιμασία και υλοποίηση έργων (Project).
 • Αποδελτίωση και ανάλυση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών διαγωνισμών Δημοσίου.
 • Εύρεση και σύνταξη τεχνικών λύσεων.
 • Ανάπτυξη δικτύου προμηθευτών & συνεργατών (εσωτερικού – εξωτερικού).
 • Οργάνωση, προετοιμασία & παρακολούθηση προσφορών σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου.
 • Εύρεση καινοτόμων νεών ειδών στο εξωτερικό.
 • Συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών για την έγκαιρη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ολοκλήρωση των έργων.

 

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου

 • Επιθυμητό Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής – Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
 • Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Δεξιότητες πώλησης
 • Ευελιξία και υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης κρίσεων
 • Αυστηρός προσανατολισμός στο στόχο και στην επίτευξη του αποτελέσματος
 • Διαπροσωπικά προσόντα, διπλωματία και ικανότητα πειθούς κατά τη διαπραγμάτευση
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 Αναμένουμε τα βιογραφικά σας (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@zouboulakis.gr (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: PM.21)                  

 

  

4) Διοικητικός Υπάλληλος για το Τμήμα Διαγωνισμών / Προσφορών

 H εταιρεία μας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ με έδρα το Περιστέρι – Αττικής επιθυμεί να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος δημόσιων διαγωνισμών.

Αρμοδιότητες Θέσης 

 • Τήρηση και ενημέρωση των αρχείων επί των εντύπων, εγγράφων και διαδικασιών 
 • Συγκέντρωση και προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων & δικαιολογητικών 
 • Σύνταξη και υποβολή οικονομικών και τεχνικών προσφορών 
 • Τήρηση των ισχυουσών διαδικασιών ISO του συστήματος ποιότητας 

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου  

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής  
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
 • Άριστη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου 
 • Γνώση του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών – ΕΣΗΔΗΣ  
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Δίπλωμα οδήγησης    

Αναμένουμε τα βιογραφικά σας (στα ελληνικά) με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  cv@zouboulakis.gr (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΔΥ.20) 


Επικοινωνία

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ (bot), τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο!

Βρείτε μας στο χάρτη