Ιστορία

Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε από το 1979 έως σήμερα είναι από τους σημαντικότερους προμηθευτές του ευρύτερου Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργεία, Στρατός, Πανεπιστήμια, ΔΕΚΟ, Περιφέρειες, Δήμοι, Σώματα Ασφαλείας, Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια κ.λ.π) αλλά και επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα.

Διαθέτει καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μεγάλη εγκατεστημένη βάση πελατών που ξεπερνά τις 1.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επενδύοντας συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην Ελληνική αγορά, υλοποιώντας σημαντικά έργα και χτίζοντας μακρόχρονες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Στα περίπου 40 χρόνια της λειτουργίας της, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μεγάλων συμβάσεων - έργων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας, στο οποίο οφείλεται κυρίως η μακροχρόνια ύπαρξη και η σταθερή ανάπτυξή της είναι η αυστηρή επιλογή των συνεργατών-προμηθευτών μας. Πριν η εταιρεία μας καταλήξει σε σύναψη συνεργασιών μαζί τους εξετάζει λεπτομερώς κάθε παράμετρο που έχει σχέση με το τρίπτυχο εμπειρία-αξιοπιστία-ποιότητα.


Όραμα

Από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, το όραμα του ιδρυτή της, Ιωάννη Ζουμπουλάκη, ήταν παράλληλα με την ανάπτυξή της, η δημιουργία μίας διαχρονικά ισχυρής εταιρικής κουλτούρας.

Επενδύοντας συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία, η εταιρεία επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική αγορά, υλοποιώντας σημαντικά έργα και χτίζοντας μακρόχρονες σχέσεις συνεργασίας. Όραμά μας είναι η ανάπτυξη και επιτυχής βελτίωση της εταιρείας μας στον κλάδο των Προμηθειών, η παροχή άριστων υπηρεσίων στους πελάτες μας, η λειτουργία και αναπτύξη του δίκτυου μας σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων εταιρειών προηγμένων χωρών και η εξασφαλίση της μέγιστης ικανοποίησης πελατών, εργαζομένων, συνεργατών καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς μέσα στη διαδρομή όλων αυτών των χρόνων λειτουργίας της επιχείρησης, το όραμα της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ εκπληρώνεται και ανανεώνεται συνεχώς.


Στόχοι

Οι στόχοι είναι αυτοί που οδηγούν στην επίτευξη της αποστολής και του οράματος της επιχείρησης. Οι στόχοι πρέπει να αντανακλούν την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης και να αναφέρονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στόχος της εταιρείας από την ίδρυσή της έως σήμερα, είναι:

 η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε όλες τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών

 η πλήρης ικανοποίηση των πελατών

Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μεγάλη βάση δεδομένων πελατών που ξεπερνά τις 1.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς (Υπουργεία, Στρατός, Πανεπιστήμια, ΔΕΚΟ, Δήμους, Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια κ.λ.π.) έχει καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της που είναι ο σχεδιασμός - ανάπτυξη λύσεων και η παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε πελάτη.


Φιλοσοφία & Κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα μιας επιχείρησης ως γνωστόν έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία και μπορεί μεν να μην είναι κάτι χειροπιαστό και μετρήσιμο, εκδηλώνεται όμως μέσα από τις αρχές που έχει μεταλαμπαδεύσει ο ιδρυτής της επιχείρησης στους εργαζομένους. Οι δικές μας αρχές στη Ζουμπουλάκης ΑΕ είναι η ηθική ακεραιότητα, οι παραδόσεις και τα έθιμα της επιχείρησης, οι προσηλωμένες στην υφιστάμενη νομοθεσία πρακτικές, αλλά και ο τρόπος δράσεως μας στην αγορά προμηθειών.

Από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώσαμε ότι η εταιρική κουλτούρα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο στην επιτυχημένη εκτέλεση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Τα αποτελέσματα αυτά μας έδωσαν μεγάλη ικανοποίηση καθώς για 40 ολόκληρα χρόνια οι στρατηγικές που εφαρμόζουμε, είναι πλήρως εναρμονισμένες με την κουλτούρα της επιχείρησης μας και κυρίως με τα απαράβατα στοιχεία της, που είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων μας.


Εταιρική πολιτική

Η επιχείρηση ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ δεσμεύεται για την εμπορία ποιοτικών προϊόντων, επιδιώκοντας την χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007,ISO 22000:2005 (DQS HELLAS). Επίσης διαθέτει Βεβαίωση τήρησης του συστήματος "Αρχών και Κατευθυντηρίων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων" (Υπουργική Απόφαση 1348/04  Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας) και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Επιπλέον, η επιχείρηση κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της ενθαρρύνει την εμπλοκή όλων των εργαζομένων σε δράσεις περιβαλλοντικής βελτίωσης και προτρέπει όλα τα τρίτα μέρη (προμηθευτές, εργολάβους) που εμπλέκονται με την επιχείρηση να δρούν ανάλογα. Η εταιρεία δημοσιοποιεί την περιβαλλοντική της πολιτική αποβλέποντας στη δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τις δημόσιες αρχές, την τοπική κοινωνία, τους προμηθευτές της και τους πελάτες της.


Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο δυναμικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία και την εξέλιξη της εταιρείας. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού της προκειμένου αυτό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνεχείς προκλήσεις της αγοράς.


Μορφή της εταιρείας

Η μορφή της εταιρείας είναι Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία).

Έδρα: Βασιλέως Αλεξάνδρου 84 – ΤΚ 12134 Περιστέρι

Γραφεία: Βασιλέως Αλεξάνδρου 39 – ΤΚ 12131 Περιστέρι

Τηλέφωνο: 2105732084 - 2105723646

Fax: 2105774852

Αρ. ΓΕΜΗ: 9680401000


Οργανόγραμμα

 


Επικοινωνία

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ (bot), τσεκάροντας το κουτί που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο!

Βρείτε μας στο χάρτη